All posts by nataliaolowska

MEDIACJA

Prowadzenie mediacji ze stronami jako mediator Udział w mediacji jako pełnomocnik strony postępowania Prowadzenie mediacji w biurze mediatora Mediacje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość Mediacje [...]
Read more

ZWIĄZKI

rozwód - w pełni polski lub z aspektami międzynarodowymi separacja unieważnienie małżeństwa konkubinat sprawy z zakresu opieki nad dziećmi, w tym dotyczące tzw. opieki naprzemiennej sprawy o [...]
Read more