Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Adwokata i Mediatora
Natalii Ołowskiej-Czajki

Niniejsza strona jest oficjalną stroną Natalii Ołowskiej-Czajki, adwokata i mediatora w Warszawie, praktyka specjalizującego się w prawie rodzinnym, także w jego aspektach międzynarodowych.

Natalia Ołowska-Czajka prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie i zajmuje się sprawami rodzinnymi z uwzględnieniem ich aspektów cywilnych oraz karnych. Z zaangażowaniem i pasją pomaga przejść przez trudne  zagadnienia spraw rodzinnych, wspierając klientów swoją wiedzą i doświadczeniem tam, gdzie najbardziej tego potrzebują.

Adwokat Natalia Ołowska-Czajka otworzyła swoją kancelarię i zaczęła działalność indywidualną od 2004 r., bezpośrednio po zdaniu egzaminu adwokackiego w ORA w Warszawie z oceną celującą.

Prowadząc własną działalność jako adwokat, Natalia Ołowska-Czajka stała się rozpoznawalnym i cenionym pełnomocnikiem procesowym, działaczem samorządu adwokackiego i wykładowcą. Występowała przed sądami angielskimi i amerykańskimi jako ekspert z zakresu prawa polskiego, przedstawiając opinie pisemne i ustne m.in. w Nowym Jorku i Teksasie oraz Londynie.

Natalia Ołowska-Czajka jest członkiem International Academy for Family Lawyers (anglojęzycznej Międzynarodowej Akademii Adwokatów Rodzinnych, w skrócie IAFL) oraz członkiem-założycielem Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (hiszpańskojęzycznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Rodzinnego – AIJUDEFA).

Natalia Ołowska-Czajka mówi po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku.

Ze swoim wieloletnim doświadczeniem sądowym i w zakresie doradztwa, może służyć pomocą przed sądami polskimi, jak też dopomóc w należytej reprezentacji w Europie w międzynarodowych sprawach prawnych dotyczących prawa rodzinnego.

Powyższe doświadczenie czyni Natalię Ołowską-Czajkę także sprawnym mediatorem, prowadzącym także mediację online.

Natalia Ołowska-Czajka jest partnerem w kancelarii Olowska & Pierre, Inc. z siedzibą w Houston oraz współzałożycielem platformy internetowej InstantMediations.com: co można zobaczyć klikając tutaj.

Wespół z Mac-Arthur Pierre-Louis napisała także eBook dotyczący mediacji online – eBook Jak mediować online? dostępny jest po angielsku, hiszpańsku i polsku.

O MNIE

Zawsze było dla mnie ważne pomaganie innym, dlatego oprócz nauki zajmowałam się działalnością społeczną oraz poznawałam języki obce. Już w liceum (które ukończyłam z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent z rocznika) prowadziłam drużynę harcerską i angażowałam się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Naturalną konsekwencją były studia prawnicze, które wybrałam właśnie dlatego, żeby pomagać innym. Prawo stało się moją pasją i powołaniem.

Z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce odbyłam studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów na WPiA UW, którego opiekunem był prof. dr hab. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządu terytorialnego, wybitny prawnik i mentor, lubiany przez studentów wykładowca.

Moje ukochane studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, ukończyłam z wyróżnieniem (cum laude), zaliczając też równocześnie Szkołę Prawa Angielskiego, prowadzoną we współpracy mojej Almae Mater z Uniwersytetem w Cambridge.

W roku 2000 dostałam się na dwie aplikacje – adwokacką oraz radcowską w Warszawie. Wybrałam aplikację adwokacką, którą ukończyłam w roku 2004 z wynikiem celującym. Moim patronem był znakomity warszawski adwokat i wspaniały człowiek Mecenas Andrzej Kacprzycki.

Jeszcze w trakcie studiów podjęłam pracę w dużej, polsko-angielskiej kancelarii prawniczej. Z pracy tej sama zrezygnowałam w roku 2002, przedkładając ponad pracę biurową tzw. prawo w akcji – prowadzenie spraw sądowych.

Zdobywałam szlify u najlepszych przedstawicieli stołecznej palestry oraz przed wszelkimi sądami dostępnymi dla aplikanta, zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Współpracowałam z najbardziej znamienitymi warszawskimi adwokatami.

Wierzę, że trzeba wiedzieć i umieć coraz więcej, że trzeba dzielić się wiedzą i przekazywać ją w sposób jak najbardziej zrozumiały, nawet w innym języku.

Dlatego:

  • roku 2009 ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w ramach Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • z kolei w roku 2011 ukończyłam, także z wynikiem bardzo dobrym, Szkołę Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Cuenca w Hiszpanii. Językiem wykładowym był w tej szkole hiszpański.
  • sama także wykładałam – elementy prawa dla menedżerów IT w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnice Warszawskiej.
  • działałam także na niwie korporacyjnej – byłam sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przez dwie kadencje, a przez jedną także jego wiceprezesem.
  • zostałam mediatorem i doskonalę się w kwestiach mediacji w Polsce i zagranicą (2019 – kurs w Jacksonville na Florydzie – aby zostać Florida Supreme Court Certified Mediator).

W roku 2015 przyjęto mnie do International Academy for Family Lawyers (IAFL), prestiżowego grona zrzeszającego adwokatów zajmujących się prawem rodzinnym na całym świecie a w 2017 roku współtworzyłam AIJUDEFA – Stowarzyszenie Prawników Prawa Rodzinnego, które zrzesza prawników hiszpańskojęzycznych z całego świata.