DZIECI

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • alimenty
  • sprawy o kontakty z rodzicami, dziadkami lub innymi osobami, jak też sprawy o wykonywanie tych kontaktów
  • sprawy dotyczące zmiany miejsca zamieszkania dziecka
  • sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę
  • inne istotne sprawy dzieci – uzyskanie paszportu, zmiana szkoły
  • preferencje dziecka, głos dziecka, prawa dziecka
  • majątek dziecka i sprawy dotyczące zarządzania takim majątkiem