DZIECI

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów)
 • sprawy o kontakty z rodzicami, dziadkami lub innymi osobami, jak też sprawy o wykonywanie tych kontaktów
 • sprawy dotyczące zmiany miejsca zamieszkania dziecka
 • sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę
 • inne istotne sprawy dzieci – uzyskanie paszportu, zmiana szkoły
 • preferencje dziecka, głos dziecka, prawa dziecka
 • majątek dziecka i sprawy dotyczące zarządzania takim majątkiem
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • przysposobienie (adopcja)