MEDIACJA

  • Mediacje jako mediator
  • Mediacje jako pełnomocnik strony postępowania
  • Mediacje w biurze mediatora
  • Mediacje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
  • Mediacje wirtualne lub elektroniczne
  • Mediacje międzykulturow /transgraniczne
  • Mediacje w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka zagranicę prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej
  • Mediacje w języku angielskim, hiszpańskim i polskim