MEDIACJA

  • Prowadzenie mediacji ze stronami jako mediator
  • Udział w mediacji jako pełnomocnik strony postępowania
  • Prowadzenie mediacji w biurze mediatora
  • Mediacje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
  • Mediacje wirtualne lub elektroniczne
  • Mediacje międzykulturow /transgraniczne
  • Mediacje w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka zagranicę prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej
  • Mediacje w języku angielskim, hiszpańskim i polskim
  • Ukończone szkolenia mediacyjne w Polsce i na Florydzie (łącznie z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego mediatora do spraw rodzinnych Sądu Najwyższego Stanu Floryda).