ZWIĄZKI

  • rozwód – w pełni polski lub z aspektami międzynarodowymi
  • separacja
  • unieważnienie małżeństwa
  • konkubinat
  • sprawy z zakresu opieki nad dziećmi, w tym dotyczące tzw. opieki naprzemiennej
  • sprawy o kontakty z dziećmi
  • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie i ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej)
  • alimenty na dzieci i alimenty dla współmałżonka lub byłego małżonka
  • sprawy dotyczące istotnych spraw dziecka – paszport, zmiana szkoły, relokacją
  • podział majątku wspólnego
  • testamenty, zapisy
  • sprawy dotyczące opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna prawnego)
  • uznawanie i wykonalność  orzeczeń zagranicznych