ZWIĄZKI

  • sprawy o kontakty z dziećmi
  • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów
  • sprawy z zakresu opieki, w tym dotyczące tzw. opieki naprzemiennej
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
  • konkubinat
  • rozwód – w pełni polski lub z aspektami międzynarodowymi
  • alimenty na dzieci i alimenty dla współmałżonka lub byłego małżonka
  • podział majątku wspólnego
  • testamenty, zapisy
  • uznawanie i wykonalność  orzeczeń zagranicznych