Blog

PŁATNOŚCI

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZELEWU BANKOWEGO Kancelaria Adwokata i Mediatora Natalia Ołowska-Czajka ul. Bagatela 15 lok. 1 00-585 Warszawa mbank 23 1140 2004 0000 3402 8143 4098 kod [...]
Read more

MEDIACJA

Prowadzenie mediacji ze stronami jako mediator Udział w mediacji jako pełnomocnik strony postępowania Prowadzenie mediacji w biurze mediatora Mediacje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość Mediacje [...]
Read more

ZWIĄZKI

rozwód - w pełni polski lub z aspektami międzynarodowymi separacja unieważnienie małżeństwa konkubinat sprawy z zakresu opieki nad dziećmi, w tym dotyczące tzw. opieki naprzemiennej sprawy o [...]
Read more

DZIECI

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa uznanie dziecka alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów) sprawy o kontakty z rodzicami, dziadkami lub innymi osobami, jak też sprawy o wykonywanie [...]
Read more